F5U Phiên bản hệ thống 14.0-20210518

Thông tin về F5U instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Odoo 14 Accounting
Accounting Reports, Asset Management and Account Budget For Odoo14 Community Edition
POS Margin And Analysis
POS Margin and Analysis
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Điểm bán lẻ
Giao diện PoS thân thiện cho cửa hàng và quán ăn
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Sản xuất
Lệnh sản xuất & Định mức
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Atharva Theme Base
Base module for Atharva E-commerce themes
All in One Mobile Barcode/QRCode Scanner|Sale Order Mobile Barcode Scanner|Purchase Order Mobile Barcode Scanner|Invoice Mobile Barcode Scanner|Inventory Mobile Barcode Scanner|Bill Of Material Mobile Barcode Scanner
invoice mobile qrcode scanner, bom mobile barcode scanner app, stock adjustment qrcode scan, request for quotation mobile barcode scanner, product mobile barcode scanner, warehouse mobile qrcode, account mobile qrcode scanner, purchase barcode Odoo
POS Mobile Barcode Scanner | POS Mobile QRCode Scanner | Point Of Sale Mobile Barcode Scanner | Point Of Sale Mobile QRCode Scanner
Scan POS Product Mobile Barcode Module, Scan POS Product Mobile QRCode, Point Of Sale Mobile QRCode Scanner App, Point Of Sale Product QR Scanner Odoo
Product QR Code Generator
Default Make QR Module,New Product QR Generate App,Existing Product QR Generate Application, Existing Multi Product QR Create, Custom Product QR Generator,Product QRCode Generator,QRCode Product Odoo
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Diễn đàn
Quản lý diễn đàn với FAQ và Q&A
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam